Daisetz Teitaro Suzuki [ Daisetz Teitaro Suzuki ]

Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) poznati je japanski znanstvenik koji je svoj dug i produktivan život u cijelosti posvetio popularizaciji i tumačenju zen-buddhizma čitaocima na Zapadu. Napisao je čak stotinjak knjiga na japanskom i tridesetak na engleskom jeziku, na koji je i preveo brojne originalne buddhističke tekstove.

Nabrojimo samo neka od njegovih poznatijih djela: Essays in Zen Buddhism (First Series, Second Series, Third Series), An Introduction to Zen Buddhism, The Training of the Zen Buddhist Monk, Living by Zen, Manual of Zen Buddhism, Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture, itd.
Više o Suzukiju može se naći u dolje navedenim knjigama (1,2,3), a posebno u članku Klare Gönc Moačanin: "Daisetz Teitaro Suzuki prvi učitelj zena na Zapadu", 15 dana, Zagreb; Centar za kulturu i obrazovanje, br. 2, 1993, koji prethodi prijevodu njegova eseja Tumačenje iskustva zena. Oba Suzukijeva teksta koja donosimo prijevodi su skraćenih njegovih eseja On Satori - The Revelation of a New Thruth in Zen Buddhism i Chief Characteristics of Satori. Objavio ih je Bernard Phillips, dugogodišnji autorov prijatelj, u knjizi izabranih Suzukijevih spisa The Essentials of Zen Buddhism, New York: E.P. Dutton & Co. Inc, 1962, u trećem poglavlju koje nosi naslov The Enlightenment Experience, a eseji se nalaze na str. 153-169. Integralna verzija prvog eseja objavljena je u Suzukijevoj knjizi Essays in Zen Buddhism (First Series), London: Rider&Co, 1949, pp. 229-266, a drugi je objavljen u knjizi Essays in Zen Buddhism (Second Series), London: Rider&Co, 1950, pp. 30-36.

Na koncu je još možda bitno napomenuti da je za jedno potpunije razumijevanje ovih eseja o satoriju kao suštini zena potrebno prethodno poznavanje kako osnova zena tako i buddhizma uopće. Stoga umjesto komentara, koji bi prije otežali negoli olakšali razumijevanje, upućujemo na sljedeće lako dostupne naslove:
1. Devidé, Vladimir. Zen. Zagreb: Znanje, 1992.
2. D.T. Suzuki - E. From. Zen i psihoanaliza. Beograd: Nolit, 1964.
3. Veljačić, Čedomil. Razmeđa azijskih filozofija (tom II), Zagreb: Liber, 1978. 4. A.W. Watts. Put Zena. Beograd: NIRO Književne novine, 1982.
Više o autoru: Daisetz Teitaro Suzuki
Prikazuje 1 - 1 1 stvar