Jadranka Damjanov [ Jadranka Damjanov ]

Jadranka Damjanov bila je srednjoškolska profesorica i profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i umirovljena. Rođena je 05. siječnja 1934. u Subotici. U Zagrebu živi od 1952. godine. Završila je studij povijesti umjetnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1958. godine. Od 1958. do 1983. predavala je likovnu umjetnost u srednjoj školi. Doktorirala je 1963. godine. Metodiku povijesti umjetnosti predaje na Filozofskom fakultetu od 1965. godine (do 1983. paralelno s radom u srednjoj školi). U mirovini je od 2002. godine. Od 1980.godine predaje i studentima Pedagoškog smjera ALU. Od 1959. do 1969. uređuje Umjetnost i mi, godišnjak učenika VII. gimnazije u Zagrebu. Osim brojnih članaka, autorica je srednjoškolskih udžbenika, Likovna umjetnost I. ŠK, Zgb, 1971. (32 izdanja); Likovna umjetnost II.ŠK, Zgb, 1972. (26 izdanja); zajedno s Dubravkom Janda i Marcelom Bačićem, Likovna umetnost, Novi Sad, 1975. (također na mađarskome, rumunjskome, slovačkome, rusinskom jeziku); zajedno s Dubravkom Janda, Likovna kultura, Novi Sad, 1988. te niza priručnika, kao što su Likovna umjetnost 1, 2, 3 i Metodički priručnik, Zavod za unapređivanje školstva Hrvatske, Zgb, 1967/68/69/70.

U suradnji s Ksenijom Radulić napisala je školski leksikon Umjetnost, Panorama, Zgb, 1966. U timskom radu vodi/sudjeluje u izradi više školskih programa iz likovne umjetnosti za osnovnu i srednju školu. Vodila je istraživanje u sklopu Unesco-a zajedno s Dubravkom Janda i Veliborom Jerbićem, koje je objavljeno pod naslovom Kulturni sadržaji u obrazovanju djece i omladine, Zavod za kulturu Hrvatske, Zgb, 1977. godine (objavljeno i u Parizu: Le contenu culturel de l’education, Unesco, Paris, 1978.). S Dubravkom Janda piše dio Likovna umjetnost u Ilustriranoj dječjoj enciklopediji Jugoslavije, Stvarnost, Zgb, 1981.godine. Također, s Dubravkom Janda suradnica je u knjizi Kultura stanovanja Stjepana Planića, Revija, Osijek, 1985. i urednica Kulture odijevanja Ante Vladislavića, Revija, Osijek, 1987. godine. Knjigu Vizualni jezik i likovna umjetnost, ŠK, Zgb., objavila je 1991.godine. Potom slijedi istraživanje i knjiga Pogled i slika, šest djela hrvatskog modernog slikarstva u dostignućima eksperimentalne estetike (dvojezično izdanje, hrvatsko-englesko), Hermes, Zgb, 1996. Od 1992. godine vodi slobodnu školu radioničkog tipa za svestrano upoznavanje likovno-umjetničkih djela u Centru za kulturu i obrazovanje “Zagreb” (30 serija radionica). Godine 1998. dobila je državnu nagradu “Ivan Filipović” za znanstveni rad. Iste godine objavljuje Umjetnost Avantura, bilježnica, Art Adventure, notebook, Zgb, Hermes. Metafizika crteža, izlazi 2006, Zgb, Sipar (također i na mađarskom, Bpt, Flaccus, 2009.). Od 1998. vodi projektZrinski i Europa (objavljeno u njezinoj redakciji, Zrinski i Europa 1, 2 DMZUH 2000. i 2003).


Godine 2002. izlazi Likovna umjetnost 1 i 2 Priručnik za nastavnike, ŠK, Zgb.
Godine 2008, objavljena je knjiga Bestijarij, izdavač je Sipar. 
Prevodi, piše za radio i radi na mađarsko-hrvatskim kulturnim vezama 
(zbornici: Hrvatska Mađarska, stoljetne književne i likovno umjetničke veze -dvojezično izdanje hrvatsko-mađarsko, Most, Zgb, 1995; Hrvatska, Mađarska, Europa, I. simpozij mađarskih i hrvatskih povjesničara umjetnosti, DMZUH, 2000. i već spomenuti projekt Zrinski i Europa.)
Vodi metodičko usavršavanje srednjoškolskih nastavnika likovne umjetnosti na internetu: Projekt msp (metodičke sintagme i paradigme), od 2000.god. (http://195.29.243.219/avangarda-msp/ ) koji dobiva prvu nagradu Microsofta za Hrvatsku.
Uredila je i objavila majčine i sestrine memoare ( Damjanovné Zimmer Sarolta, Igy éltünk Szabadkán, Bookmaker, Budapest, 2003; Lijerka Damjanov, Kamo bi moglo nestati (dvojezično, hrvatsko-mađarsko izdanje), Sipar, Zagreb, 2005. te sestrin roman Tri žene i povijest, Sipar 2006.


Najvažniji članci:
Problem naivnog u suvremenom životu, Naše teme,11/1963; Prvi kontakt s umjetničkim djelom 1,2,3, Umjetnost i dijete, 1969; Problem intencionalne opservacije, Umjetnost i dijete 9-10, l970; koautorica je teksta DamjanovJanda, Bačić, Jezik i umjetnost u Pitanja br.1/2 godište 12, Zagreb, 1980. Dijete i okolina, Umjetnost i dijete 71/72, 1981., Teze o mogućnosti utemeljenja interdisciplinarnosti u obrazovanju, Interdisciplinarnost 1/1982. Painting Observation Recording And Analysis,(s V.Išgumom), Medicinska informatika 1995; Opet iznova o vizualnom odgoju, Hrvatska revija 48/3, 1998. Usporedna vizualna analiza Dürerove i pseudo-Dürerove slike, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25/2001. Novi pristup obrazovanju, Edupoint 1, 2002/2003; Komunikacijske strukture baroknih dvoraca Hrvatskog zagorja, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 28/2004. Što misliti o obrazovanju, Ako je škola život… (mišljenje obrazovnih djelatnika o stanju hrvatskom školstvu), Ekonomski Institut Zagreb, 2005; Vizualno-taktilni pojmovi i klasifikacija skulpture, Anali Galerije Antuna Augustinčića, 2006; O Hunoru i Magoru te ženici sovi – iz mađarske mitske i etno faune, Kulturni bestijarij, HSN, 2007.
Pedesetih godina je objavljivala članke u mađarskim novinama u Zagrebu i Vojvodini, a od 1960. do 1965. bila je dopisnica novosadskog dnevnika Magyar szó.


Dodatak: Važniji prijevodi: T. Déry: Gospodin A u gradu X-u (roman); Magda Szabó: Srna,(roman); B.Hamvas: Scientia Sacra I, II., i III. (Kršćanstvo); B. Hamvas: Jasmin i maslina (eseji); B. Hamvas: Antologia humana; B.Hamvas: Kap prokletstva (zajedno s N.Ušumović i L.Galeta); Rene Erdös: Indijski gost (roman); Sándor Márai: Kad svijeće dogore (roman); Mala antologija velike mađarske poezije dvadesetog stoljeća (zajedno s M. Vujnović); Margit Kaffka: Boje i godine (roman); Nikola Zrinski: Razmišljanja o kralju Matiji, Afium, Pisma; 
Prevela je veliki broj novela, pjesama, stručnih članaka, dramskih djela za radio i časopise.
Više o autoru: Jadranka Damjanov
Prikazuje 1 - 3 od 3 stvari