Vladimir Rismondo [ Vladimir Rismondo ]

Vladimir Rismondo rodio se u Zagrebu 9. siječnja 1966. Diplomirao je studijsku grupu Povijest umjetnosti – Povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Poslijediplomski doktorski studij “Književnost i kulturni identitet” završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je 2010. Godine obranio doktorski rad iz područja filologije pod naslovom “Prostor teksta – prostor slike”.
Vladimir Rismondo zaposlen je u zvanju višeg znanstvenog suradnika i izvan- rednog profesora na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku gdje predaje kolegije vezane uz teoriju slike, teoriju medija i povijest ilustracije, stripa i animacije. U znanstvenom radu bavi se kulturološkim temama, odnosno temama vezanim uz teoriju slike, te odnos slike i jezika.

Prikazuje 1 - 1 1 stvar